W dniu 26.01.2023 r. gościł w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Jie-Hyun Lim z Uniwersytetu Sogang w Seulu. Profesor Lim, międzynarodowo uznany specjalista z zakresu historii transnarodowej i badań nad pamięcią zbiorową, wygłosił wykład pt. „How does Eurocentrism produce mnemonic provincialism. On the Mbembe debates from the perspective of the global Easts”, poświęcony szeroko pojętemu „wschodniemu” odbiorowi (zachodnio)europejskich i afrykańskich debat nt. kolonializmu, post-kolonializmu i upamiętniania doświadczenia kolonialnego, jak i również nieobecności tejże wschodniej perspektywy w percepcji i w przestrzeni publicznej głównych, byłych mocarstw kolonialnych oraz rzeczywistym lub/i potencjalnym skutkom owego braku spostrzegania. Jeden z wybranych przykładów dotyczyło ważnej w tym kontekście debaty wywołanej w 2019 r. przez francuskojęzycznego kameruńskiego uczonego Achille Mbembe. Wystąpienie i dyskusja spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród pracowników jak i doktorantów i studentów naszego Instytutu. Panu Profesorowi serdecznie dziękujemy! | 감사합니다 !