Z radością informujemy, że mgr Stanisław Boridczenko, przygotowujący doktorat z historii (w ramach studiów III stopnia) pod kierunkiem prof. Ryszarda Tomczyka, pracownika Instytutu Historycznego, znalazł się w elitarnym gronie młodych naukowców, którzy otrzymali stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej w roku 2022. Stypendia przyznano 215 wybitnym młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom, a wśród nich dwóm z dyscypliny historia. Warto dodać, że mgr Stanisław Boridczenko pisze pracę doktorską pt. „Obraz relacji polsko-rosyjskich w podręcznikach szkolnych Imperium Rosyjskiego (1721–1917).” Dorobek naukowy mgr. Stanisława Boridczenki obejmuje 13 artykułów naukowych, w większości opublikowanych w renomowanych periodykach o zasięgu międzynarodowym takich jakich jak „The Historical Journal” (wydawnictwo Cambridge), „Die Welt der Slaven” (Wydawnictwo Harrassowitz), „Soviet and Post Soviet Review” (wydawnictwo Brill), czy „Revolutionary Russia” (wydawnictwo Taylor and Francis). Doświadczenie badawcze mgr. S. Boridczenko zdobywał uczestnicząc w roli wykonawcy w trzech grantach NPRH i NCN, przebywając na wymianie akademickiej, m.in w ramach programu PROM w Niemczech oraz prowadząc badania jako stypendysta Laboratorium im. R. Pipesa oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Gorąco gratulujemy Panu Magistrowi!