Serdecznie zapraszamy na sesję popularnonaukową z okazji 780-lecia lokacji Szczecina na prawie magdeburskim w dniu 2 kwietnia 2023 r. od godz. 10:00 do 15:30 w Sali Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Współorganizatorem jest Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Zamku. 
 
Początki dziejów Szczecina sięgają VIII-IX wieku, gdzie w miejscu dzisiejszego wzgórza zamkowego mieścił się gród, który rozwijając się przez kolejne stulecia stał się ważnym ośrodkiem handlowym oraz główną siedzibę książęcego rodu Gryfitów. Zwieńczeniem tego procesu kształtowania miasta było nadanie przez księcia Barnima I aktu lokacji na prawie magdeburskim 3 kwietnia 1243 roku. Podczas wydarzenia historycy i znawcy historii Szczecina przeniosą słuchaczy do wczesnośredniowiecznego szczecińskiego grodu, opowiedzą o wynikach badań archeologicznych przeprowadzonych na wzgórzu zamkowym, przybliżą przełomowe wydarzenia w dziejach miasta, w tym Szczecin przełomu XIX i XX wieku z perspektywy kobiecej. Wykłady oraz możliwość dyskusji stanowić będą niepowtarzalną okazję do celebrowania święta miasta. 
 
𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐖𝐘𝐃𝐀𝐑𝐙𝐄𝐍𝐈𝐀 
 
10:00 Otwarcie sesji
Barbara Igielska, Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US Dyrektorka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Moderator I części: prof. dr hab. Radosław Gaziński
10:15 Andrzej Janowski, prof. IEA PAN
Szczecin wczesnośredniowieczny do lokacji miasta
10:45 Marek Dworaczyk
Próba rekonstrukcji zabudowy wzgórza zamkowego w XII do XIV/XV wieku
11:15 dr hab. Rafał Simiński
Szczecin miastem lokacyjnym
11:45 dr hab. Paweł Gut, prof. US
Szczecin rezydencją monarsza w XVI i początkach XVII wieku
12:15-12:45 PRZERWA
Moderator II części: dr hab. Paweł Gut, prof. US
12:45 prof. dr hab. Radosław Gaziński
Szczecin w czasach szwedzkich (1637/1648-1713) i pruskich (1713-1806)
13:15 dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US
Szczecin przełomu XIX i XX wieku oczami kobiet
13:45 dr hab. Eryk Krasucki, prof. US
Szczecin po 1945 roku
14:15 dr hab. Agnieszka Gut, prof. US
Symbole i insygnia Szczecina
14:45-15:30 DYSKUSJA, ZAKOŃCZENIE.