Polecamy najnowszą monografię prof. dr hab. Danuty Okoń z Instytutu Historycznego US pt. „Kariery senatorskie rzymskich trybunów wojskowych w epoce Sewerów” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2024): 
 
„Niniejsza monografia jest podsumowaniem kilkuletnich badań, których wyniki systematycznie publikowałam w języku angielskim w czasopiśmie Eos (w latach 2019–2023). Stanowi ukłon w stronę polskiego Czytelnika niemającego kontaktu z literaturą światową. Została poświęcona armii rzymskiej, a konkretnie jednemu ze stanowisk oficerskich – trybunatowi wojskowemu (tribunatus militum). Funkcja ta była obejmowana w młodym wieku i pełniły ją osoby stanu senatorskiego (laticlavii) oraz ekwickiego (angusticlavii). Mając na uwadze, że wojsko było ważnym filarem władzy dynastii, należy zakładać wyjątkowe kariery osób z nim związanych. Analiza ich cursus honorum jest podstawą badawczą pracy. Niniejsza monografia utrzymuje się tym samym w głównym nurcie moich badań i jest suplementarna do wcześniejszych prac o senacie i stanie senatorskim w epoce Sewerów.” (Ze wstępu)