Publikacja dr. hab. Jacka Łapotta, prof. US pt. „Dogonowie z bliska”, opis tradycyjnej społeczności Dogonów w procesie zmian, oparty na własnych wieloletnich badaniach etnologicznych Autora, została uhonorowana Nagrodą Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego za najlepszą publikację o tematyce afrykanistycznej w 2019 roku w kategorii: publikacja naukowa autora po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Książka została opublikowana w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego.