Dr Jordan Siemianowski z Instytutu Historycznego US otrzymał prestiżową nagrodę im. Stanisława Sawickiego przyznawaną przez Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze. Jury Nagrody w uzasadnieniu wskazało na znaczące osiągnięcia badawcze w dziedzinie politycznych, gospodarczych i kulturalnych stosunków polsko-skandynawskich w XX w. oraz kształcenie polskich skandynawistów. Dr Jordan Siemianowski prowadzi zajęcia na kierunku historia oraz filologia norweska i jest autorem m.in. monografii pt.: „Działalność norweskich armatorów w Gdańsku i Gdyni w latach 1919–1939” (WNUS, 2020).