W dniu 24.03.2023 r. około dwustu uczennic i uczniów ze Szczecina i z regionu (I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie, XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie – XII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, Zespół Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach, II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie) uczestniczyło w IV edycji wydarzenia „Instytut Historyczny zaprasza… Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadpodstawowych”.

Młodzież wzięła udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowniczki i pracowników Instytutu Historycznego: prof. Renatę Gałaj-Dempniak, prof. Pawła Guta, prof. Małgorzatę Machałek, prof. Adama Makowskiego, prof. Tomasza Sikorskiego, prof. Radosława Skryckiego, dr. Tomasza Ślepowrońskiego, jak i również przez Studenckie Koło Archeologiczne US „Old skull” wraz z dr Katarzyną Ślusarską z Katedry Archeologii US oraz mgr Barbarą Wąsowicz z Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, badaczkami z Międzyinstytutowej Pracowni Badań Archeogenetycznych. Koordynatorką wydarzenia była prof. Małgorzata Machałek.

Dziękujemy za czynny udział i ogromne zainteresowanie uczniów oraz opiekunów, i gorąco polecamy reportaż Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności Uniwersytetu Szczecińskiego, poświęcony temu wydarzeniu.