Decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymaliśmy kategorię A (tj. poziom bardzo dobry) w ewaluacji jakości działalności naukowej w latach 2017–2021. Ocena była przeprowadzana w ramach trzech kryteriów: I – poziom naukowy działalności naukowej, II – efekty finansowe badań naukowych (liczba i wysokość pozyskanych grantów) oraz III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwałę Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał podmiotom w poszczególnych dyscyplinach naukowych kategorie naukowe: A+, A, B+, B lub C gdzie A+ jest kategorią najwyższą, a C kategorią najniższą. Kategoria „A” daje Historii na Uniwersytecie Szczecińskim miejsce w elitarnym gronie najlepszych jednostek naukowych w tej dyscyplinie, https://usz.edu.pl/znamy-wyniki-ewaluacji/