Dyrektor Instytutu Historycznego ogłasza konkurs na granty dla doktorantów IH.

Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie: Grant dla doktorantów 2020.