Dobrych wiadomości naukowych ciąg dalszy dla naszego Instytutu! W ramach konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki do finansowania zostały zakwalifikowane trzy projekty Uniwersytetu Szczecińskiego, a wśród nich aż dwa z ramienia Instytutu Historycznego US. Są to projekty: 
– dr. Stanisława Boridczenki – „Studia nad rozwojem zbiorowej samoidentyfikacji mieszkańców pogranicza polsko-rosyjskiego (1918-1956) – kwerenda naukowa w Londynie” – kwota 49.220 zł, oraz 
– dr. Pawła Migdalskiego – „Leon Koczy (1900–1981) jako badacz wczesnośredniowiecznego Pomorza Zachodniego oraz relacji słowiańsko-skandynawskich – kwerenda” – kwota 38.931 zł. 
Serdecznie gratulujemy Panom Doktorom i życzymy owocnych badań!