Zapraszamy serdecznie na II Seminarium Naukowe im. Profesora Edwarda Włodarczyka, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79, w sali konferencyjnej (067). Program dostępny jest tutaj

Seminarium Naukowe im. Prof. Edwarda Włodarczyka to cykliczne wydarzenie mające upamiętnić zmarłego 7 kwietnia 2021 r. prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka, rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020, wcześniej Dziekana Wydziału Humanistycznego i Dyrektora Instytutu Historycznego – wówczas Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, znanego historyka, specjalisty z zakresu dziejów społecznych i gospodarczych Szczecina, Pomorza Zachodniego i miast strefy południowego Bałtyku w XIX i XX wieku. 

Seminarium stanowi forum prezentacji wyników badań i dyskusji dla naukowców młodszego pokolenia z różnych ośrodków naukowych, którzy zajmują się problematyką zbliżoną do zainteresowań badawczych Patrona. 

Pierwsze seminarium odbyło się 8 kwietnia 2022 r.