Gabinet / Office: 054

E-mail: eryk.krasucki@usz.edu.pl ; e.krasucki@poczta.fm

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4858-1011

Profil na Academia.edu / Profile on Academia.edu: https://szczecin.academia.edu/ErykKrasucki

Profil na ResearchGate / Profile on ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Eryk_Krasucki

Główne zainteresowania badawcze: historia XX wieku, historia komunizmu, Międzynarodówka Komunistyczna (Komintern), historia PRL, polityka kulturalna Polski Ludowej, historia regionalna – Pomorze Zachodnie, studia biograficzne.

Main research interests: history of the 20th century, history of communism, The Communist International (Comintern), history of the Polish People’s Republic, cultural policy of Polish People’s Republic, regional history – Western Pomerania, biographical studies.