Miło nam poinformować, że nasz pracownik, dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US, został członkiem międzynarodowej, zrzeszającej 32 naukowców, sieci – Badania nad historią zdrowia w miastach portowych. SHiP (Studying the history of Health in Port cities/Badania nad historią zdrowia w miastach portowych) to współpraca naukowców, zainicjowana przez holenderski zespół badawczy Radboud Group for Historical Demography and Family History przy Uniwersytecie im. Radbouda w Nijmengen. Działalność SHiP poświęcona jest badaniom nad dziejami umieralności i zdrowia w miastach portowych Europy. Sieć skupia naukowców zajmujących się historią społeczną, demografią historyczną, historią medycyny i epidemiologią historyczną. W przeszłości miasta portowe w Europie działały jako „wrota chorób” w taki sam sposób, jak dzisiejsze porty lotnicze pełnią rolę węzłów przenoszenia chorób zakaźnych czy wirusów.