dr Piotr MALIŃSKI

Gabinet/Office 36, bud./building H

piotr.malinski@usz.edu.pl, (+48)914443280

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4910-675X

https://szczecin.academia.edu/PiotrMaliński, https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Malinski

Społeczno-kulturowa rola dziedzictwa archeologicznego, studia nad krajobrazem i dziedzictwem kulturowym rzek oraz dolin rzecznych (zwłaszcza Dolnej Odry i Nilu Środkowego), etnoarcheologia podwodna

Social and cultural role of archaeological heritage, studies on landscapes and cultural heritage of rivers and river valleys (especially the Lower Oder and the Central Nile regions), underwater ethnoarchaeology

 

Więcej informacji / More information:

dr Piotr Maliński