Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

– historia, archeologia, studia nad wojną i wojskowością, media i cywilizacja, stosunki międzynarodowe, menedżer dziedzictwa kulturowego

Aktualności