Miło nam ogłosić, że od 1 stycznia Instytutem Historycznym będzie kierowała pani profesorka Agnieszka Szudarek, która właśnie otrzymała powołanie na to stanowisko od JM rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemara Tarczyńskiego. Tym samym trzecią kadencję kończy pan profesor Adam Makowski.

Wraz z nią zespół dyrektorski tworzyć będzie trzech wicedyrektorów: ds współpracy międzynarodowej i promocji, ds kształcenia oraz ds informacji naukowej i ewaluacji. Po zatwierdzeniu kandydatur przez JM Rektora podamy nazwiska zastępców prof. Szudarek.