Pani Profesor Danucie Okoń z powodu śmierci Matki w imieniu pracowników Instytutu składamy szczere i głębokie kondolencje.